Số lượt truy cập
Số người online    :  170
Tổng số truy cập   :  533136
Quảng cáo
đặt chân đá muối
đặt chân đá muối
Bước đi ngàn dặm không lúc nào thiếu bóng bàn chân. Tại sao chúng ta không gìn giữ nó thật tốt để dùng lâu dài cho niềm vui có được một sức khoẻ luôn đầy tràn bằng công việc đơn giản là đặt chân trên đá muối Himalaya mỗi ngày.