Số lượt truy cập
Số người online    :  40
Tổng số truy cập   :  482674
Quảng cáo
Hộp Đá Muối Kì Diệu 7 chức năng trong 1
hộp đá muối 7 chức năng
Đây là hộp đá muối kì diệu do Hạnh Nguyên sản xuất, nó bao gồm 7 chức năng trong 1 sản phẩm: đặt chân, đặt tay, chườm cổ, chườm bụng, chườm gan, chườm thận, chườm bắp tay, đùi, bắp chân...