Số lượt truy cập
Số người online    :  13
Tổng số truy cập   :  531270
Quảng cáo
GIA VỊ THỰC PHẨM
Thực phẩm lên giá vì tin bão
Đến chiều 7.8, bão số 6 chưa đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn TP.Hải Phòng mới chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ, nhưng giá các loại thực phẩm tại TP này đã tăng vùn vụt.