Đá muối lót sàn từ 4-8mm
Giá: 140,000 VNĐ
Hãng sản xuất: Hạnh Nguyên
Thông tin sản phẩm