Mật ong rừng U minh
Giá gốc: 158,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 142,000 VNĐ
Mã: MORUM
Hãng sản xuất: CT CP Ong Xuân Nguyên
Khuyến mãi bắt đầu: 1/12/2102
Khuyến mãi kết thúc: 30/12/2012
Thông tin sản phẩm
Sản phẩm khác