Mật ong rừng sữa chúa tây nguyên
Giá gốc: 198,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 178,000 VNĐ
Mã: SCTN
Hãng sản xuất: CT CP Ong Xuân Nguyên
Khuyến mãi bắt đầu: 1/12/2102
Khuyến mãi kết thúc: 30/12/2012
Thông tin sản phẩm