Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  21
Tổng số truy cập   :  82922

Hiệu Bánh Bảo Thạnh

Cơ Sở 1: 265 Trần Hưng Đạo - Huế      ĐT: 054.3524160

Cơ Sở 2: 167 Trần Hưng Đạo - Huế      ĐT: 054.3538470

Cơ Sở 3: 14 Bến Nghé - Huế                     ĐT: 054.3831017

Cơ Sở 4: 153 Bà Triệu - Huế                ĐT: 054.2240471

Cơ Sở 5: 16 Trần Thúc Nhẫn - Huế     ĐT: 054.6284628

Email: baothanhbakery@yahoo.com

Website: baothanhbakery.net