Muối hồng Himalaya tắm bồn
Giá: 150,000 VNĐ
Thông tin sản phẩm