Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Đánh giá chất lượng dịch vụ khi khám thai, sản phụ khoa bà rịa tại bệnh viện Vạn Phước
Rất ân cần
Tốt
Trung Bình
Dịch vụ chưa tốt
Số lượt truy cập
Số người online    :  252
Tổng số truy cập   :  130212
Tin tức

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRONG KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19

COVID-19

brt.vn/thoi-su/thoi-su-toi/202004/phat-huy-vai-tro-cua-cac-nha-thuoc-trong-kiem-soat-dich-benh-covid-19-8160373/ 

Bác sĩ được trang bị phòng hộ đầy đủ khi thăm khám  cho bệnh nhân tại Bệnh viện Vạn Phước.

SẢN PHỤ KHOA BÀ RỊA

Các tin khác