Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Đánh giá hương vị tại Mỳ Quảng Đà Nẵng - Mỳ Quảng Bà Mua ?
Rất ngon, hương vị đậm đà
Ngon
Trung Bình
Dở tệ
Số lượt truy cập
Số người online    :  7
Tổng số truy cập   :  160252
Tin tức

Khai trương mỳ quảng đà nẵng Bà Mua tại 18 Hà Bổng Đà Nẵng

Khai trương mỳ quảng đà nẵng Bà Mua tại 18 Hà Bổng

 Khai trương mỳ quảng đà nẵng Bà Mua tại 18 Hà Bổng

 18 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

 

 

 

 

Các tin khác