Đăt chân Đá Thạch Anh
đặt chân đá thạch anh
Đây là đá Thạch Anh, dùng làm đặt chân để trị được nhiều bệnh, Thạch Anh là loại đá quý, kết hợp với sức nóng làm Đá Thạch Anh thêm nhiều giá trị để trị bệnh.