Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  3
Tổng số truy cập   :  5188
XUẤT BẢN SÁCH, GIÁO TRÌNH
XUẤT BẢN SÁCH, GIÁO TRÌNH

XUẤT BẢN SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ 

- Cung cấp các thiết bị, sách của công ty cổ phần sách giáo dục và dạy nghề Hà Nội ( Hevobooks)  

- Cung cấp biên tập, xuất bản tạp chí, sách lịch sử địa phương...