Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  33
Tổng số truy cập   :  4622
CÁC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ KHÁC
CÁC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ KHÁC

- Liên kết tổ chức thi các chứng chỉ quốc tế  Anh- Hoa- Trung- Đức-Nhật-Hàn-Đài Loan

- Liên kết tổ chức thi các chứng chỉ tin học quốc gia và quốc tế IC3, MOS 

- Liên kết tổ chức thi các chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm từ bậc mầm non đến CĐ, ĐH.

- Liên kết tổ chức thi các chứng chỉ Kế toán viên, Kế toán Trưởng doanh nghiệp và Nhà nước.

- Liên kết tổ chức thi các chứng chỉ đấu thầu, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, các chứng chỉ nghiệp vụ thư viện, khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch. 

- Liên kết tổ chức thi các chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh quốc tế TESOL, CELTA