Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  51
Tổng số truy cập   :  133706
HỌC BỔNG DU HỌC MỸ - CANADA - HÀN QUỐC- ANH -ÚC - CHÂU ÂU-CHÂU Á
DU HỌC MỸ-CANADA

 CUNG CẤP CÁC CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với trường ASU, Mỹ

2. Chương trình thi học bổng GSE (Global Scholarship Exam)

3. Chương trình học bổng của các trường Mỹ

4. Chương trình ASU TESOL Summer Certificate Program

5. Chương trình Summer Camp Washington D.C - American Experience

6. Chương trình Summer Camp - Washington D.C - STEM

7. Chương trình Summer Camp - Toronto , Canada

8. Chương trình cho các khoá học ngắn hạn (IELTS, SAT, TOEFL)

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠI HỌC BAU, MỸ

 

 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG British Columbia Institute of Technology (BCIT)

 

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG Cost Estimate TESOL 2019

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG Flyer ASU

 

 

 

V. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG Đại Học ASU 2019

 

VI. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG Sau Đại học ASU 2019

 

VII. Summer TESOL 2019 Program

 

VIII. VIỆN CÔNG NGHỆ BRITISH COLUMBIA ( BCIT) 

 

IX. Quy trình đăng ký tham gia khóa học Tesol

 

X. THỂ LỆ CUỘC THI HỌC BỔNG GSE 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ PHƯƠNG IED QUỐC TẾ ( SINCE 2004)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Add: 32 Lương Văn Can, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Cellphone: (+84) (0) 968702701

Email: [email protected]

Website: http://dichthuatkhanhhoa.com