Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  53
Tổng số truy cập   :  133708
TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP
TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP

Cũng giống như lớp tiếng Pháp phổ thông, học viên sẽ được luyện bốn kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết, nhưng với một chương trình học được soạn thảo đặc biệt giúp học viên có thể sử dụng tương đối thành thạo tiếng Pháp trong một khoảng thời gian ngắn. 

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ PHƯƠNG IED QUỐC TẾ ( SINCE 2004)

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Add: 32 Lương Văn Can, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Cellphone: (+84) (0) 968702701

Email: [email protected]

Website: http://dichthuatkhanhhoa.com