Dịch vụ   >>  Tắm dưỡng

Tắm ngọc trai
Tắm ngọc trai tại Thủy Spa

Tắm cám gạo
Tắm cám gạo tại Thủy Spa

Tắm bùn
Tắm bùn tại Thủy Spa

Tắm caffe
Tắm caffe

Tắm nghệ
Tắm nghệ

Tắm dưỡng bằng thảo dược
Dịch vụ tắm dưỡng tại Thủy Spa

Tắm dưỡng bằng trái cây
Tắm dưỡng bằng trái cây tại Thủy Spa

Tắm dưỡng bằng yến mạch
Tắm dưỡng bằng yến mạch

12