Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Trên website
hoạt động
Số lượt truy cập
Số người online    :  28
Tổng số truy cập   :  37033
Dịch vụ   >>  DỊCH VỤ THÁM TỬ

DỊCH VỤ THÁM TỬ VÀ THU THẬP CHỨNG CỨ
THÁM TỬ THU THẬP CHỨNG CỨ

THÁM TỬ CHO NGƯỜI VIỆT KIỀU - NGOẠI KIỀU
1/- Là người nước ngoài muốn kết bạn với người Việt Nam mà họ chỉ quen nhau trên mạng, họ muốn xác minh tính trung thực của người đó.

DỊCH VỤ THEO DÕI GIÁM SÁT
THÁM TỬ THEO DÕI GIÁM SÁT

THÁM TỬ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều doanh nhân người việt thành đạt, nhu cầu hưởng thụ về tinh thần ngày càng cao. Việt Nam đang hội nhập với thế giới về kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Lối sống phương tây ít nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tầng lớp thanh thiếu niên trẻ và những người có điều kiện về vật chất.

THÁM TỬ XÁC MINH NHÂN THÂN SỰ VIỆC
Dịch vụ thám tử

DỊCH VỤ THÁM TỬ QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CON CÁI
Những gia đình hạnh phúc là những gia đình có điều kiện về kinh tế, vợ chồng yêu thương, con cái thành đạt, khỏe mạnh. Trong xã hội chúng ta có bao nhiêu phần trăm những gia đình hạnh phúc, đây là những câu hỏi và những ước mơ của những người làm cha mẹ khi con cái trưởng thành.Việc giáo dục, chăm sóc con cái trong gia đình và ngoài xã hội là nghĩa vụ của cha me và nhà trường. Các em ở tuổi đi học, phải xa nhà, tiếp xúc với môi trường mới chưa chín chắn, dễ bị cám dỗ, sa ngã vào con đường rượu chè, cờ bạc, trai gái,…