Album ảnh
Thăm dò ý kiến
hoạt động tốt
Ke toa trong các bệnh viện
sản phẩm chính hãng
Số lượt truy cập
Số người online    :  25
Tổng số truy cập   :  80111
Dịch vụ   >>  ENAZ PR1 CAO NĂNG LƯỢNG

Enaz PR1 Cao năng lượng -giảm Protein
Enaz Pro 1 cao năng lượng - giảm protein thích hợp cho người : Suy thận mãn chưa điều trị thay thế thận(chạy thận, thẩm phân) Cao huyết áp có biến chứng thận . Tiểu đường có biến chứng thận.