Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  54
Tổng số truy cập   :  83729
Dịch vụ

Bảng Giá Dịch Vụ
Bảng giá viện tóc HaKoNa

Nhận Đào Tạo Học Viên
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN TẠI VIỆN TÓC HAKONA

Trang Điểm Chuyên Nghiệp
Trang Điểm Chuyên Nghiệp tại Prohair Trần Nam

Cắt Tóc Nam Nữ
Cắt Tóc Nam Nữ tại viện tóc HAKONA

Duỗi Tóc
Duỗi tóc - viện tóc HAKONA

Nhuộm 3D - Highlight
Nhuộm 3D - Highlight tại viện tóc HAKONA

Uốn Setting
Uốn Setting - viện tóc HAKONA

Nối Tóc Fiberglass
Nối Tóc - tại viện tóc HAKONA

12