Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  22
Tổng số truy cập   :  51313
Tin tức

Đại hội đại biểu sinh viên đồng nai 2015_2016

Đại hội đại biểu sinh viên đồng nai 2015_2016
 
I:Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2015
Địa điểm tổ chức: SÂN VẬN ĐỘNG HOA LƯ TP.BIÊN HÒA.
Thành phần: Đại diện các huyện, thị xã và thành phố trong toàn tỉnh
Tổng số triệu tập: 16 đại biểu.
Có mặt: 16 đại biểu.
Chủ tọa hội nghị: Ông NGUYỄN THẾ SAI
Thư ký: Ông LÊ GIANG NGỌC
Đại diện tổng hội tham dự
1) ÔNG: LÊ VĂN CHUNG _P.CHỦ TỊCH VNSV
2) ÔNG: LÊ HỒNG PHÁT _TRƯỞNG BAN THANH TRA
3) ÔNG: NGUYỄN QUỐC PHONG _ỦY VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VNSV
Nội dung Hội nghị: Những người nuôi chó chăn cừu Đức tại tỉnh Đồng Nai tổ chức họp Bầu Ban chủ nhiệm lâm thời, và thống nhất xây dựng phân khu sinh hoạt tại Đồng Nai, tình nguyện xin gia nhập làm khân khu sinh hoạt địa phương (SV địa phương) trực thuộc Câu lạc bộ những người Việt Nam nuôi chó chăn cừu Đức (VNSV), xây dựng kế hoạch đại hội lần thứ nhất.
II. NỘI DUNG THỐNG NHẤT
Qua phần đánh giá chung và các ý kiến của các hội viên về tham gia dự họp hội nghị đi đến thống nhất tự nguyện xin gia nhập và làm thành viên (Câu lạc bộ trực thuộc) của VNSV; là phân khu sinh hoạt địa phương trực thuộc VNSV lấy tên là CLB những người nuôi chó chăn cừu Đức tỉnh Đồng Nai (SV Đồng Nai).
1. Hội nghị thống nhất một số nội dung sau
* Bầu Ban chủ nhiệm lâm thời gồm 07 ủy viên:
1. Ông: ĐỖ VĂN HIỀN – Chủ nhiệm 
Nhiệm vụ: Phụ trách chung
2.Ông: LÊ GIANG NGỌC – P.Chủ nhiệm 
Nhiệm vụ: phụ trách đối nội,đối ngoại và quản lý dân sự
3. Ông: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Nhiệm vụ: Ban nhân giống và ủy viên ban chấp hành
4. Ông: DƯƠNG VĂN THÀNH – Thanh tra thi đua và khen thưởng
5. Ông: NGUYỄN HỮU TÚ – p.thanh tra và tài chính
6.Ông.NGUYỄN TRỌNG TOÀN _Trưởng ban huấn luyện
7.Ông: NGUYỄN THẾ SAI _Ban huấn luyện
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.
Chủ nhiệm
(Đã ký)
Đỗ Văn Hiền
 
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai\
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
 
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
 
 
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
dai hoi sinh vien dong nai
 
 
 
Các tin khác