Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  41
Tổng số truy cập   :  51332
Tin tức

Đàn Chó Cháu nội của 2x VA remo vom Fichtenschlag

Đàn chó Cháu nội của 2x VA remo vom Fichtenschlag - Trại chó béc giê giống Đông Anh Tỉnh Đồng Nai

 Cháu nội của 2x VA remo vom Fichtenschlag được 60 ngày, hôm nay đẹp ngày anh Đông đến thăm cún cưng nó cứ như này lưu luyến tinh cảm ,dành cho em nó về nhà mới sớm

Các tin khác