Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Trên website
hoạt động
Số lượt truy cập
Số người online    :  5
Tổng số truy cập   :  37217
Tin tức

Bảo Vệ Long An An Phương. Canh gác là gì, mục đích và yêu cầu canh gác của nhân viên bảo vê

Canh gác của nhân viên bảo vệ là hoạt động công khai của lực lượng bảo vệ nhằm cảnh giới và bảo vệ những khu vực, mục tiêu trong cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

 1/- Mục đích:

 
     Công Ty  Bảo Vệ An PhươngLong An -  Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, xĩ nghiệp, doanh nghiệp (thuộc phạm vị mục tiêu canh gác) trong mọi tình hướng, nhưng không làm ảnh hưởng các hoạt động bình thường; nắm vững tình hình liên quan đến an ninh, các diễn biến của các đối tượng cần chú ý; đảm bảo việc chấp hành nội qui bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp; nhân viên bảo vệ kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm luật, cứu nạn kịp thời, nhanh chóng tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
 
     2/- Yêu cầu:
 
  Công Ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp An Phương. Long An là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cần nắm vững những biến động liên quan đến an ninh, trật tự và những hoạt động hiện tại trong mục tiêu canh gác; nắm địa hình địa vật, khu vực trọng yếu, những địa điểm trọng tâm, những vấn đề bất thường trong cơ quan, xí nghiệp,doanh nghiệp và những đối tượng cần chú ý về an ninh, trật tự ; nhân viên bảo vệ cần nắm và từng bước nhớ mặt biết tên những người có trách nhiệm, những người thường xuyên ra vào, giao dịch; nắm được đặc điểm các phương tiện, các loại giấy tờ đã lưu hành trong việc đi lại trong quan hệ công tác và những giấy tờ ban hành trong nội bộ, trong cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp mình, nắm vững và chấp hành pháp luật liên quan đến bảo vệ an ninh, trật tự, nắm vững các diễn biến của các đối tượng cần chú ý và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, cứu nạn kịp thời, nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp nhanh chóng tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo tính mạng và tài sản.
 
 
Các tin khác