Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Trên website
hoạt động
Số lượt truy cập
Số người online    :  4
Tổng số truy cập   :  37216
Tin tức

Bảo Vệ Long An - Mục tiêu cần bảo vệ của lực lượng bảo vệ là gì , có những loại mục tiêu bảo vệ cơ bản nào

Nghiệp vụ bảo vệ Mục tiêu cần bảo vệ là : Những khu vực, địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp cụ thể mà lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho các hoạt động diễn ra bình thường.
    Phân loại : Căn cứ trên các phương diện khác nhau để phân loại, nhưng nhìn chung mục tiêu cần bảo vệ bao gồm mục tiêu cố định và mục tiêu di động.
       1/- Mục tiêu cố định:
       Là mục tiêu không có sự chuyển động về không gian, địa điểm. Mục tiêu cố định gồm các loại : 
 - Mục tiêu chứa định nhiều tài sản : Như ngân hàng, kho bạc, cửa hàng kim hoàn và các nơi có tài sản khác.
- Mục tiêu chứa đựng công nghệ kỹ thuật, sở hữu công nghệ như : Nhà máy điện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến có công nghệ hiện đại.
- Mục tiêu là nơi tụ tập đông người : Là những nơi có đông người tụ tập với mục đích đa dạng nhưng thường tương đối đồng nhất ở những mục tiêu nhất định như : Khách sạn, nhà hàng, siêu thị, bến xe, nhà ga ...
- Các mục tiêu là cơ sở hạ tầng kỹ thuật : là các công trình phục vụ ích lợi xã hội nhưng là cơ sở hạ tầng kỹ thuật như : Cầu cống, bến phà, .... và các công trình văn hoá, di tích lịch sử như tượng đài, lăng mộ ...
- Các mục tiêu đặc thù khác : Mục tiêu dưới mặt đất như bãi giữ xe ngầm, các công trình nằm phía dưới mặt đất; các mục tiêu trên cao như : Nhà cao tầng, cáp treo, .... và các mục tiêu trên mặt nước. 
      2/- Mục tiêu di động:
       Là những mục tiêu có sự  chuyển động về không gian và vị trí địa lý. Mục tiêu di động bao gồm hàng hoá có giá trị được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải và con người.
Trên thực tế còn có thể có mục tiêu mang tính chất hỗn hợp, tức là mang một số tính chất của mục tiêu cố định, hoặc vừa cố định, vừa chuyển động.
Các tin khác