Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  23
Tổng số truy cập   :  90050
Tin tức

Hớt Tóc Từ Thiện

Chương trình Hớt Tóc Từ Thiện ở Đồng Tháp trong tháng 11-2015.

 Hair Salon SONG NGUYỄN

   Trong tháng 11-2015 Salon Tóc SONG NGUYỄN đã tổ chức chuyến đi dã ngoại cho các Học Viên làm thực hành thực tế ở tỉnh Đồng Tháp. Các Học Viên đã thực hành hớt Tóc miễn phí cho các bạn và em nhỏ một cách hăng say vui sướng bằng với cả tâm huyết cộng với lòng yêu nghề của mình.

    Sau chuyến đi một số bạn Học Viên tại Hair Salon SONG NGUYỄN đã rút ra được rất nhiều bài học bổ ích để làm hành trang chuẩn bị bước vào nghề, trở thành người thợ Giỏi trong tương lai. Các bạn Học Viên rất biết ơn sự dạy dỗ tận tình của các Giảng Viên tại Trung Tâm Đào Tạo Hair Salon SONG NGUYỄN.

    Đúng như Ông bà ta đã nói : 

"Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh"

    Dịch : " Làm gì thì làm, phải có cái Nghề trong tay"

Chúc các Bạn nhanh chóng thành công .

Các tin khác