Tin tức

Enaz PR2 -cao năng lượng - giàu protein thích hợp cho người chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc.

Enaz Pro 2 cao năng lượng - giàu protein thích hợp cho người chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc.

 Enaz Pro 2 

cao năng lượng - giàu protein thích hợp cho người chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc.
 
 

Tư vấn dinh dưỡng và sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng Đất Việt

 

 

(VIETFOOD)Công Nghệ Chế Biến: 0916.643.179

 

 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

Phối hợp các thành phần nguyên vật liệu dựa trên khoa học về dinh dưỡng để cho ra sản phẩm phù hợp với người Việt Nam, cân đối về dinh dưỡng, đậm độ năng lượng cao, dễ tính toán….

·        Hệ thống các thiết bị sản xuất hiện đại được nhập từ Mỹ, Châu Âu,…

·        Nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn HACCP và ISO 9001 (phiên bản 2000)

·        Thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa theo các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

·        Áp dụng kỹ thuật đùn ép (extruder)  phù hợp với xu thế phát triển công nghệ và chế biến lương thực thực phẩm, phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam

·        Với kỹ thuật đùn ép (extruder) các nguyên liệu với nhiệt độ từ 115-145 0C trong thời gian ngắn 60-90 giây, giữ chất lượng sản phẩm sau chế biến không thua kém mà còn giữ được gần như nguyên chất lượng, nguyên liệu ban đầu. Đặc biệt khử được họat tính 1 số antitrypsin, như men Lypooxygènase, Urease… ngăn ngừa những biến đồi bất lợi cho chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản sau đó. Áp dụng kỹ thuật này còn lợi rất nhiều về nhân công so với các phương pháp làm chín trước đây như nấu, rang…

Các tin khác