Tin tức

Các Công Ty Giàu Nhất Thế Giới tại Mỹ Được Xếp Loại Là “Những Tập ĐoànTrực Tuyến”

10% Các Công Ty Giàu Nhất Thế Giới tại Mỹ Được Xếp Loại Là “Những Tập Đoàn Trực Tuyến”

 

10% Các Công Ty Giàu Nhất Thế Giới tại Mỹ Được Xếp Loại Là “Những Tập ĐoànTrực Tuyến”

 2.  10% Các Công Ty Giàu Nhất Thế Giới tại Mỹ Được Xếp Loại Là “Những  Tập Đoàn Trực Tuyến”

Với bối cảnh hiện tại khi các sinh viên Ấn Độ có thể nhận được tấm bằng đại học Harvard, mức độ cạnh tranh về công việc cũng như nhân tài sẽ thực sự trở thành vấn đề cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, luật di trú vẫn chưa thể bắt kịp trước sự thay đổi này và do đó việc xin di trú tại nhiều quốc gia phát triển còn vấp phải nhiều khó khăn. Điều này thúc đẩy mức độ toàn cầu hoá trong phân công việc làm. Các công ty Trung Quốc sẽ tuyển dụng các nhân viên Mỹ làm việc khi họ không thể tìm được các ứng viên hội đủ năng lực tại Trung Quốc.
Các công ty ngày càng tăng cường phạm vi tổ chức hoạt động kinh doanh trên mạng trực tuyến và các “tập đoàn trực tuyến” được định nghĩa là những tập đoàn mà số lượng nhân viên làm việc tại văn phòng công ty không quá 10% toàn bộ nhân viên của họ ở bất kì thời điểm nào.
 
Các tin khác