Đại gia điện máy cầu được ‘bán thân’ thoát chết
Đại gia điện máy cầu được ‘bán thân’ thoát chết
Mặc dù có mức tăng trưởng trên 10%/năm, nhưng các doanh nghiệp bán lẻ điện máy vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng. Nhiều doanh nghiệp có số vay nợ lớn, lợi nhuận thấp và chỉ mong "bán mình" cho các nhà đầu tư nước ngoài.