ĐC: 153 Lê Lai - P.1 - TP. Vũng Tàu 
ĐT: 064 3852 619 - 0918 03 4627

 

Chủ TK : LE THI MINH NGUYET

- TK : 0500.3381.1494SACOMBANK  chi nhanh  Vũng Tàu .

  Chủ TK : LÊ THI MINH NGUYÈT  _

TK : 0820.1006.3269.0001 _ TMCP SAI GON. SCB CN Vũng Tàu   

Chủ TK: LE THI MINH NGUYET

TK: 10518653 - TMCP KIÊN LONG  Chi nhanh Vũng Tàu.

Chủ TK: LE THI MINH NGUYET

TK: 0881.001.222.439 - VIETCOMBANK VŨNG TÀU

Chủ TK: LE THI MINH NGUYET

TK: 68.491.819 VPBANK VŨNG TÀU

Chủ TK: LE THI MINH NGUYET