Tiệm Bánh Thanh Hóa - Tiệm Bánh Thúy Hằng

ĐC: 160. Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa

ĐC: 184. Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa

ĐC: 200. Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa

SĐT: 0983198580 - 0919751756 - 0983751756