Đặt hàng sỹ liên hệ: 0977250919

Thanh Toán: ghi rõ ( DH so 01_ anh hoac chi ...)

Số Tài Khoản:     0911000007955

Tên Tài khoản: Thái Thanh Lê

Vietcombank: CN Gò Vấp, TP. HCM CITY