Thịt Thăn Ngoại Bò Úc
Giá: 250,000 VNĐ
Hãng sản xuất: Tabro - Australia
Thông tin sản phẩm