MỰC 1 NĂNG
Giá: 105,000 VNĐ
Thông tin sản phẩm

Mực 1 Nắng. Đóng bịch 1 kg, size: 3 con/kg, Bảo quản cáp đông