SỤN GÀ GIÁ SỈ
Hãng sản xuất: Thái Lan
Thông tin sản phẩm