LƯỠI VỊT
Giá: 160,000 VNĐ
Thông tin sản phẩm

LƯỠI VỊT.

Giá bán Sỉ & Lẻ


Đóng bịch 1-2 kg

Lưỡi vịt làm sạch

Size:60- 85 cái /kg , Giá 280k/kg

size: 85-110 cái /kg. Giá 220k/kg

Lưỡi vịt chưa làm sạch.

size: 85- 110 cái /kg. Giá bán 150k/kg.