Bảo Hiểm Tử Kỳ
Thông tin sản phẩm

 Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm - 2010


Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm – 2010 là một giải pháp tuyệt vời cho Quý khách mong muốn nhận được sự bảo vệ tài chính cần thiết và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình tại từng thời điểm.  

QUYỀN LỢI
Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, ACE Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm Bảo hiểm.

CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT
Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
Bảo hiểm này không có Giá trị hoàn lại
Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi
Tuổi hết hạn bảo hiểm: 70 tuổi
Định kỳ đóng phí: một năm, hàng nửa năm và hàng quý
Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện
Hợp đồng Bảo hiểm được gia hạn hàng năm cho đến khi Người được Bảo hiểm 70 tuổi
Mức phí bảo hiểm sẽ thay đổi khi đáo hạn Hợp đồng
 
Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm - 2010

Khi tham gia Bảo hiểm Tử kỳ, Quý khách có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng rằng Quý khách và gia đình được bảo vệ an toàn về tài chính trước mọi rủi ro bất ngờ xảy đến với Quý khách.  Mức phí bảo hiểm thấp hơn so với các loại hình bảo hiểm khác với cùng Số tiền Bảo hiểm.  Miễn thẩm định sức khoẻ khi chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm.

QUYỀN LỢI
Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, ACE Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm.
Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm

Vào các ngày đáo niên, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu ACE Life chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ này sang Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ khác với Bảo hiểm Tử kỳ mà không cần thẩm định lại sức khỏe nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện do ACE Life nêu ra.
 
CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT

Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại
Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi
Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đóng phí