Bánh Tạc Trứng
Hãng sản xuất: Hoàng Gia
Thông tin sản phẩm