Bánh kem tuổi Hỗ - con hỗ
Hãng sản xuất: banh kem vung tau
Thông tin sản phẩm