Nồi đất ăn lẫu
Giá: 85,000 VNĐ
Hãng sản xuất: Hạnh Nguyên
Thông tin sản phẩm