Đá spa
Hãng sản xuất: Hạnh Nguyên
Thông tin sản phẩm