Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  7
Tổng số truy cập   :  40896
Phối giống các giống chó.
Nhận phối giống các giống chó theo yêu cầu.

 Nhận phối giống các giống chó theo yêu cầu.

Cung cấp các giống bố mẹ tốt.

Nhận lưu trú cho các thú cưng đến phối giống.