Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  26
Tổng số truy cập   :  116393
Khóa Học Uốn Tóc Tiêu Chuẩn Hakona
KHÓA HỌC UỐN TIÊU CHUẨN HAKONA

 KHÓA HỌC UỐN TIÊU CHUẨN HAKONA

(Học tại lớp)
Thời gian học: 12 buổi( được hổ trợ trọn đời)
Học phí : 30 triệu
Đối tượng học viên: chủ salon _ thợ chính kỹ thuật


Nội dung học:
Tìm hiểu và phân tích về nguyên lý uốn nóng
Phân tích thiết kế không gian cho kiểu tóc
*** Phân tích phán đoán chất tóc
***  Kỹ xảo bôi thuốc
*** Mềm hóa tiêu chuẩn
*** Cách xếp trục theo đường chia định vị
**** Sự kiên quan giữa trục uốn và lon xoăn kiểu tóc
*** Tương quan giữ nước và nhiệt độ
**** Xả tóc và phục hồi tiêu chuẩn theo phương pháp quốc tế
*** Kỹ xảo lên trục uốn
Thực hành  cắt và uốn trên tóc thật 6 kiểu tóc uốn thịnh hành nhất


Cốt lõi khóa học:
- Nắm vững kiến thức nguyên lý uốn nóng.
- Uốn tóc thành hình,chất tóc cãi thiện .
- Tóc uốn khách hàng không cần chăm sóc.