Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  17
Tổng số truy cập   :  116384
Khóa Gội Đầu Chuyên Sâu
KHÓA HỌC GỘI ĐẦU CHUYÊN SÂU( HỌC TẠI LỚP)

 KHÓA HỌC GỘI ĐẦU CHUYÊN SÂU( HỌC TẠI LỚP)
THỜI GIAN: 5 NGÀY
HỌC PHÍ: 3,5 TRIỆU
ĐỐI TƯỢNG HỌC: ĐÃ QUA THỢ PHỤ CĂN BẢN HOẶC BỔ TÚC THỢ PHỤ


NỘI DUNG HỌC:
7  bước gội đầu chuyên sâu
*** Kỹ thuật massage nhấn 22 huyệt trên mặt
**** Kỹ thật massge vai cổ gáy chuyên sâu
**** Kỹ thuật xong hơi tai và rửa tai bằng nhạc nước
**** Kỹ thuật massage mặt theo nhạc thiền
Ôn tập kiểm tra