Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  15
Tổng số truy cập   :  116382
Khóa Thiết Kế Tạo Mẫu Tóc Tổng Hợp
KHÓA THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC TỔNG HỢP ( học trên lớp)

 KHÓA THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC TỔNG HỢP ( học trên lớp)
Đối tượng học viên:
( dành cho chủ salon ,thợ chính thâm niên,thợ chính bổ túc)
Thời gian học: 20 ngày
Học phí: 15 triệu


Nội dung học:
***Tìm hiểu về mỹ học
**** Xây dựng hình tượng cá nhân
*** Đọc vị đặc điểm của khách hàng
*** Đặc tính của khối hình
*** Phân tích hình dáng của mẫu tóc
**** Nguyên lý thiết kế mỹ học
**** Bốn hình thái cơ bản
*** Khuôn mặt và cơ thể
**** Sự kết hợp trong thiết kế mẫu tóc
**** Phương pháp thiết kế mẫu tóc
**** Tìm hiểu các hình dạng khuôn mặt như tròn vuông trái tim pha lê....
*** TỔ HỢP 12 BÀI KINH ĐIỂN TONY & GUY
*** VIDAL SASSON KINH ĐIỂN SÁNG TẠO
*** TỔNG HỢP KỸ THUẬT UỐN NHUỘM
*** ÔN TẬP KIỂM TRA TỔNG HỢP TRÊN NGƯỜI MẪU THẬT.