Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  25
Tổng số truy cập   :  116392
Cắt Tóc Nữ Nâng Cao
CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO( HỌC TẠI LỚP)

 CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO( HỌC TẠI LỚP)
THỜI GIAN HỌC: 15 NGÀY
HỌC PHÍ : 8,6 TRIỆU
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN :
ĐÃ HỌC CĂN BẢN


NỘI DUNG HỌC :
*** LÝ THUYẾT THỰC HÀNH CÁC KIỂU TÓC
Kiểu tóc chiếc lá hiện đại
Kiểu tóc chiếc lá xoăn bung
Tóc lững bồ câu
Tóc lững sole liên kết
Tóc lá sole tầng cao
Tóc lá đuôi cá
Tóc bob dài
Tóc tém nhật
Tóc tém layer nhật