Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  6
Tổng số truy cập   :  116373
Khóa Thợ Chính Kỹ Thuật Salon
KHÓA THỢ CHÍNH KỸ THUẬT SALON( học tại salon)

KHÓA THỢ CHÍNH KỸ THUẬT SALON( học tại salon)
Thời gian học : 18 tháng
Học phí: 40 triệu
Đối tượng học viên: dành cho người mới bắt đầu học nghề


Nội dung học:
*** Cắt uốn tóc nam nữ cơ bản
*** Cắt uốn tóc nam nữ nâng cao
*** Kỹ thuật nhuộm tóc cơ bản_ nâng cao
*** Kỹ thuật uốn tóc cơ bản _ nâng cao
*** Kỹ thuật duỗi tóc
**** Kỹ năng chăm sóc tư vấn khách hàng
*** Kỹ năng bán sản phẩm
*** Kỹ năng quản lý _ đào tạo nhân sự
*** Kỹ năng quản trị salon