Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  16
Tổng số truy cập   :  116383
Khóa Thợ Phụ
Khóa thợ phụ

 KHÓA THỢ PHỤ

    Thời gian học : 30 ngày

Học phí : 4,9 triệu

Nội dung học: văn hóa giao tiếp ứng xử salon
*** Kỹ thuật gội đầu căn bản
*** Kỹ thuật masage mặt
*** Kỹ thuật sấy chải căn bản
*** Kỹ thuật cuốn ống gai
*** Kỹ thuật lên hóa chất
*** Kỹ năng bán sản phẩm