Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  12
Tổng số truy cập   :  9404
Video
VIDEO CÁC KHÓA HỌC

VIDEO 

VIDEO DANCE KHIÊU VŨ - Những bước nhảy cơ bản dành cho ai muốn sau khóa học có thể đến các quán Bar

VIDEO PROKIT - Phát triển thể chất thiếu niên 

 

VIDEO BOXING

 

 

    VIDEO SINH HOẠT GIAO LƯU ÂM NHẠC GIỮA CÁC BAN NGÀNH, NHÓM BẠN HOẶC CÁC SÂN CHƠI CÓ DANCE