Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Ý kiên khách hàng
Tốt
Trung bình
Số lượt truy cập
Số người online    :  43
Tổng số truy cập   :  246003
Các khóa đào tạo
Bao gồm khóa chăm sóc da, khóa set up spa, khóa điều trị mụn, giảm béo

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 

 

STT

 

CÁC

 KHÓA HỌC

 

THỜI

GIAN

 

HỌC

 PHÍ

 

GHI

CHÚ

1

 

KHÓA CHĂM SÓC DA

3 tháng

 

 

3,000,000

 

Bấm xem chi tiết >>

2

 

KHÓA SET UP SPA

 

10,000,000

 

Bấm xem chi tiết >>

3

 

KHÓA ĐIỀU TRỊ MỤN DỨT ĐIỂM

 

4,000,000

 

Bấm xem chi tiết >>

4

 

KHÓA GIẢM BÉO AN TOÀN

 

5,000,000

 

Bấm xem chi tiết >>