Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  10
Tổng số truy cập   :  45521
Vật tư Andon

 

 ĐỀN THÁP NHIỀU TẦNG, SỬ DỤNG ĐỂ BÁO HIỆU TRONG MÁY SẢN XUẤT, BÁO HIỆU SỰ CỐ, SỰ KIỆN ... TRONG SẢN XUẤT

 

 

01 Đèn tháp sử dụng bóng LED đơn(Tower-Light)


 Đây là đèn tháp sử dụng bóng LED đơn chuyen dụng cho đèn tháp, có độ bền và sáng

 

 

 

02 Đèn tháp sử dụng lóng LED chùm (Tower-Light)

 

 

250

 ĐÈN BÁO HIỆU ĐƠN, NHIỀU MÀU LỰA CHỌN ...

 

ĐÈN BÁO HIỆU CÓ CÒI (BUZZER) & XOAY

 

 

 

         

NÚT NHẤN & CÔNG TẮC NHIỀU CHỨC NĂNG  SỬ DỤNG CHO KÍCH HOẠT SỰ KIỆN TẠI CHUYỀN, THIẾT BỊ NÀY THƯỜNG ĐI VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐẦU CUỐI ANDON

 

 

      

 NÚT NHẤN CÓ ĐÈN BÁO

 

NÚT NHẤN CHIỀU CHỨC NĂNG CÓ ĐÈN BÁO

 

            

CÒI BÁO ( BUZZER) 220VAC

 

           

LOA PHÓNG THANH DÙNG TRONG NHÀ XƯỞNG