Kệ treo LCD Xoay 37'' - 50''
Kệ treo LCD Xoay 37'' - 50''

 Kệ treo LCD Xoay 37'' - 50''. Có thể xoay nghiêng ở mọi góc độ khác nhau, chịu lực được từ 40kg đến 60kg.